62
 • × میکروسکوپ MH-450L میکروسکوپ MH-450L 
   3 عدد : ۱,۲۲۴,۰۰۰ تومان
 • × میکروسکوپ MH-750 میکروسکوپ MH-750 
   3 عدد : ۱,۳۶۸,۰۰۰ تومان
 • × میکروسکوپ MH-600 میکروسکوپ MH-600 
   3 عدد : ۱,۲۹۶,۰۰۰ تومان
 • × میکروسکوپ MH-300L میکروسکوپ MH-300L 
   3 عدد : ۱,۱۵۲,۰۰۰ تومان
 • × میکروسکوپ میکروسکوپ MH-900 
   3 عدد : ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان
 • × مولاژ آناتومی بدن مولاژ آناتومی بدن با نمایش عضلات ماهیچه سر 
   3 عدد : ۲,۲۳۲,۰۰۰ تومان
 • × مولاژ نیم تنه انسان مولاژ نیم تنه انسان با نمایش برش مغز 
   3 عدد : ۲,۲۳۲,۰۰۰ تومان
 • × مولاژ مولاژ نیم تنه انسان مدل عروسکی 
   3 عدد : ۱,۵۱۲,۰۰۰ تومان
 • × آفتالموسکوپ آفتالموسکوپ E-Scope ریشتر 
   4 عدد : ۱۴,۵۸۸,۰۰۰ تومان
 • × لارنگوسکوپ لارنگوسکوپ بزرگسال ریشتر کد 7040 
   3 عدد : ۱۵,۴۹۲,۰۰۰ تومان
 • × فشارسنج بازویی فشارسنج بازویی Riester مدل 1350 
   4 عدد : ۶,۵۱۲,۰۰۰ تومان
 • × فشار سنج عقربه ای فشار سنج عقربه ای Riester مدل 1250 
   3 عدد : ۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان
 • × گوشی پزشکی Littmann گوشی پزشکی Littmann رنگ Grey 
   2 عدد : ۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • × گوشی پزشکی لیتمن گوشی پزشکی Littmann رنگ Red 
   2 عدد : ۹,۰۲۰,۰۰۰ تومان
 • × فشارسنج امرون فشارسنج امرون | Omron M6 Comfort 
   3 عدد : ۷,۲۴۸,۰۰۰ تومان
 • × روپوش پزشکی زنانه روپوش پزشکی زنانه مدل فیلتاپ برند BMK 
   3 عدد : ۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • × روپوش سفید پزشکی مردانه روپوش سفید پزشکی مردانه 
   3 عدد : ۴۳۵,۰۰۰ تومان
 • × ماسک سه لایه ماسک سه لایه پزشکی 
   1 عدد : ۳۰,۰۰۰ تومان
 • × اتوسکوپ اتوسکوپ Riester مدل ۲۰۱۰ 
   2 عدد : ۴,۰۳۸,۰۰۰ تومان
 • × فشار سنج Omron دستگاه فشار سنج Omron | امرون مدل M3 
   2 عدد : ۳,۵۰۶,۰۰۰ تومان
 • × فشار سنج فشار سنج بازویی Omron مدل M2 
   2 عدد : ۲,۶۸۸,۰۰۰ تومان
 • × گوشی پزشکی گوشی پزشکی Littmann رنگ Champagne & Black 
   2 عدد : ۹,۰۲۰,۰۰۰ تومان
 • × گوشی پزشکی Littmann گوشی پزشکی Littmann رنگ Chocolate & Copper 
   1 عدد : ۴,۵۱۰,۰۰۰ تومان
 • × دستگاه هیدرودرمی HI-NESS دستگاه هیدرودرمی HI-NESS 
   1 عدد : ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • جمع کل سبد خرید : ۱۱۱,۱۳۳,۰۰۰ تومان

Aurafix