فشارخون بالا چیست ؟

فشارخون بالا چیست ؟

فشارخون بالا چیست ؟ وقتی پزشکان فشارخون بالا در فرد را می گیرند ، نیرویی را که خون در دیواره رگ ها وارد می کند ، اندازه گیری می کنند. اگر فشارخون بالا بیش از حد طولانی شود ، می تواند آسیب جدی به رگ های خونی وارد کند. این…